Saturday, March 20, 2010

عید آمد

*
ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرواد از یادت
*
فرا رسیدن نوروز باستانی،سال 1389 را به همه ی شما دوستان و هم میهنانم شادباش می گویم و با بهترین ها برایتان ،سالی سرشار از سر سبزی و سر زندگی از درگاه خداوند پاک تمنا می کنم.ر
*
هر روزتان نوروز
نوروزتان پیروز
*
روزگارتان شیرین،شادیتان افزون
*
سیامک
*
نوروز 1389